100 години воспитно-образовна дејност на СОЕУ „Јане Сандански“

100 години воспитно-образовна дејност на СОЕУ „Јане Сандански“. Цели 100 години ова училиште не создава ученици, туку ги надоградува тргнувајќи од деца кои во себе ги носат сите доблести и карактеристики на една изградена и интелигентна личност. Нашите високообразовани и исклучитени професори ги воведуваат и ги поучуваат не само во областа на економијата туку и во многу разновидни животни вештини. Нашата цел е со нив заедно да го донесеме светот кај нас бидејќи денес е многу лесно секој да замине некаде во светот, денес имаме тешка задача да ги задржиме тука, да ги наполниме полупразните улици и претпријатија со наши солидни кадри и оттука да го создаваме светот и на светот да му понудиме вреден капитал.

 

100 години воспитно-образовна дејност на СОЕУ „Јане Сандански“. Цели 100 години ова училиште не создава ученици, туку ги надоградува тргнувајќи од деца кои во себе ги носат сите доблести и карактеристики на една изградена и интелигентна личност. Нашите високообразовани и исклучитени професори ги воведуваат и ги поучуваат не само во областа на економијата туку и во многу разновидни животни вештини. Нашата цел е со нив заедно да го донесеме светот кај нас бидејќи денес е многу лесно секој да замине некаде во светот, денес имаме тешка задача да ги задржиме тука, да ги наполниме полупразните улици и претпријатија со наши солидни кадри и оттука да го создаваме светот и на светот да му понудиме вреден капитал.