Учество на работилница во книжевниот клуб “Europa House”.

Книжевниот клуб за деца на ,,Europe House”, за првпат го имавме во Битола, на кое учество зедоја и наши ученици.

Книгата што се обратобуваше на овај настан беше „Но и јас“ од француската авторка Делфин Де Виган.

Целта на оваа работилница беше да се инспирираат младите да напишат куси раскази или песни и да ја раскажат својата страна од приказната, своите училишни згоди и незгоди и да ги поттикнеме да размислуваат солидарно и другарски.

Leave a Reply