Прва награда во рамки на проектот “Намалување на дигиталната сиромаштија”

Прва награда за нашите ученици на завршниот настан во рамки на проектот „Намалување на дигиталната сиромаштија“ во кој учествуваа ученици од основното училиште “Ѓорѓи Сугарев” – Битола, средните училишта “Јане Сандански” – Битола и “Таки Даскало” – Битола и студентите од факултетот БАС – Битола.

Учесниците работеа во тимови, секој тим претставувајќи го своето училиште.

Активноста се реализираше во рамките на солидарниот проект „Намалување на дигиталната сиромаштија“ кој е финансиран од Националната агенција за европски програми и мобилност преку програмата на Европскиот солидарен корпус на Европската Унија.

Leave a Reply