Посета на Централата на Стопанска банка а.д. Битола