Посета на Централата на Стопанска банка а.д. Битола

Во просториите на Централата на Стопанска банка а.д. Битола во посета беа учениците од средното Економско училиште во Битола.
Вработените во Стопанска банка а.д. Битола ги запознаа учениците со основните функции и работење на банките, како и со процесот на кредитирање како основна банкарска активност.