Посета на Еврогајденс саемот

На 13.12.2023 година нашето училиште беше претсавено на Еврогајденс саем во Офицерски дом во Општина Битола во организација на Еврогајденс центарот при националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Еврогајденс саемот е наменет за деца од основно образование осмо и деветто одделение на кој беа претставени средните стручни училишта.

 

 

Leave a Reply