Нашите ученици

Нашите ученици се движечката сила – без нив нашето училиште, нашето општество и нашата држава се само метафора. Така тие, поранешните, сегашните и идните ученици, се потковани да дадат сè од себе за одвнатре да го зајакнат нашето општество, не само да придонесат економски туку и доблесно – како почитувани членови на ова општество или уште подобро едни вредни и прекрасни луѓе кои се и ќе бидат дел од него.

 

Нашите ученици се движечката сила – без нив нашето училиште, нашето општество и нашата држава се само метафора. Така тие, поранешните, сегашните и идните ученици, се потковани да дадат сè од себе за одвнатре да го зајакнат нашето општество, не само да придонесат економски туку и доблесно – како почитувани членови на ова општество или уште подобро едни вредни и прекрасни луѓе кои се и ќе бидат дел од него.