Посета на основниот суд во Битола

Во рамки на програмата по предметот Право и државно уредување учениците од 2-ра година од нашето училиште беа во посета на Основниот суд во Битола.

Посетата беше со цел учениците да се запознаат поблиску со улогата на судот во општеството и да бидат информирани за постапките пред судовите како правен механизам за остварување на правата на граѓаните кога тие им се повредени, загрозени или оспорени, како и да ја согледаат важноста на судската власт како независна власт во системот на поделба на власта.

Leave a Reply